Kullanılan İlaçlar

Kullanılan İlaçlar

Sıra No Preparat Adı Formül (%) İzin tarih ve numarası Firma
1. Abate 1 SG Temephos 1 15.12.1972 / 10399 İthal BASF
2. Abate 500 E Temephos 50 15.12.1972 / 10399 İthal BASF
3. Malathion 25 WP Malathion 25 18.12.1972 / 10437Üretim Koruma Tarım
4. Koryon Spesiyal EC Fenithrothion 20Lethane 8 9.1.1973 / 315 Üretim KorumaTarım
5. Malathion 50 WP Malathion 50 9.7.1973 / 6094Üretim Koruma Tarım
6. Yeni Dalf Emülsiyon Fenithrothion 20Pyrethrum 0.5 27.7.1973 / 6670Üretim Bayer Türk Kimya San.
7. Cimexcide Malathion 21 22.1.1974 / 514Üretim Hektaş T.A.Ş.
8. Hektacide Pybuthrin 0.5Malathion 20 22.1.1974 / 514Üretim HektaşT.A.Ş.
9. Diazinon S 20 EM Diazinon 20 15.3.1974 / 1862Üretim Koruma Tarım
10. Hektaş Malathion 57 EM Malathion 57 21.1.1975 / 520Üretim HektaşT.A.Ş.
11. Malathion 57 EM Malathion 57 10.4.1975 / 2892Üretim Koruma Tarım
12. Malathion 20 EM Malathion 20 15.7.1975 / 6912Üretim Midil TipiZirai İlaçları A.Ş.
13. Malatox 5 EM Malathion 5 22.7.1975 / 7180Üretim Midil Tipi Ziraiİlaçları A.Ş.
14. Malathion 25 WP Malathion 25 23.9.1975 / 9535Üretim Midil TipiZirai İlaçları A.Ş.
15. Hektaş Malathion 25 WP Malathion 25 15.4.1977 / 5120Üretim HektaşT.A.Ş.
16. Malet 58 EC Malathion 50Lethane 8 20.4.1978 / 4578Üretim HektaşT.A.Ş.
17. Felet 28 EC Fenithrothion 20 Lethane 8 2.6.1978 / 5952Üretim HektaşT.A.Ş.
18. Malathion 57 EM Malathion 57 8.9.1978 / 9554Üretim Midil Tipi Ziraiİlaçları A.Ş.
19. Malathion 50 WP Malathion 50 3.10.1978 / 11813Üretim Midil TipiZirai İlaçları A.Ş.
20. Dursban 4 Chlorpryfos etil 40.8 10.2.1979 / 11033Üretim KorumaTarım
21. Baygon 20 EC Propoxur 20 20.6.1979 / 5907 Üretim Bayer Türk KimyaSan.
22. Baygon 50 WP Propoxur 50 20.6.1979 / 5908 Üretim Bayer Türk KimyaSan.
23. Koryon 40 WP Fenithrothion 43.33 2.8.1979 / 7277Üretim Koruma Tarım
24. Hektaş Diazinon EC Diazinon 20 18.5.1984 / 5404Üretim Hektaş T.A.Ş.
25. Plantox Süperaqua Permethrin 9.75S-Bioallethrin 1.5 14.9.1984 /12973Üretim Plantafarma Bitkisel İlaç San. A.Ş.
26. R.O.K. Emülsiyon DDVP 20 14.2.1985 / 1187İthal Sönmez Tic.
27. Reslin 25 SE Permethrin 1.75Bioallethrin 1.5 10.1.1986 / 253İthal Erkimİlaç ve Kim San.
28. Coopex 25 WP Permethrin 25 15.1.1986 / 5780İthal Erkim İlaç veKim San.
29. Sumithion NP 25/2.5 EC Tetramethrin 2.5d-Phenothrin 25 4.4.1986/ 4605Fason üretim-Ödül Sumitomo
30. Sumithion NP 25/2.5 yağlı formülasyon Tetramethrin 2.5d-Phenothrin25 4.4.1986 / 4604Fason üretim-Ödül Sumitomo
31. Filit 20 EM Fenitrothion 20.4 9.4.1986 / 4934Üretim Ödül İlaç San.
32. Evercide intermediate 2417 Permethrin 6.68 6.6.1986 / 7718Üretim Matsan
33. Filit NP 25/2.5 EC Fenithrothion 25Tetramethrin 2.5 7.6.1986 /7904Üretim Ödül İlaç San.
34. Baytex HN 60 ULV Fenthion 60 26.6.1986 / 8248 İthal Bayer TürkKimya San.
35. Filit 50 EC DDVP 50 23.7.1986 / 9508Üretim Ödül İlaç San.
36. Ficam WP Bendiocarb 80 30.3.1987 / 4565İthal Türk Hoechst San.ve Tic. A.Ş.
37. Coopex 25 EC Permethrin 25 13.5.1987 / 7273İthal Erkim İlaç veKim San.
38. Pesguard NS 10/5 EC Tetramethrin 10d-Phenothrin 5 19.6.1987 / 8716Fasonüretim-Ödül Sumitomo
39. Parazitox EC Fenitrothion 21 2.7.1987 / 9372Üretim Matsan
40. Pesguard NS 10/5 yağlı formülasyon Tetramethrin 10.34d-Phenothrin5.2 2.7.1987 / 9375Fason üretim-Ödül Sumitomo
41. Filit NP 25/2.5 yağlı formülasyon Fenithrothion 25Tetramethrin2.5 3.8.1987 / 16887Üretim Ödül İlaç San.
42. Permasect WP Permethrin 25 12.10.1987 / 13573 İthal Evren YatırımFin. Paz.
43. ASBO NS 25/2.5 EC d-Phenothrin 25Tetramethrin 2.5 5.11.1987 / 14517Üretim Hacettepe Ün. Tek. Uyg. ve Araştırma Merkezi
44. Safrotin 20 WP Propetamphos 20 19.1.1988 / 563İthal Agrokim Tarımİlaçları Tic. ve San A.Ş.
45. Neosumi NS 10/5 Tetramethrin 10d-Phenotrin 5 5.4.1988 / 4919Üretim Ödülİlaç San.
46. Aquablast ULV Permethrin 10.5Bioallethrin 0.35 3.5.1988 / 6600İthal ÇevreTeknik
47. Solfac UL 15 Cyfluthrin 1.5d-Allethrin 0.3 11.5.1988 / 7025 Üretim BayerTürk Kimya San.
48. K-Othrine 25 Flow Deltamethrin 2.5 25.5.1988 / 7375 İthal TürkHoechst San. ve Tic. A.Ş.
49. Plantox Fort-Filit Esbiothrin 0.8Permethrin 2.8 17.6.1988 / 8386Üretim PlantafarmaBitkisel İlaç San. A.Ş.
50. Plantox Residex P 25 EC Permethrin 25 17.6.1988 / 8380Üretim PlantafarmaBitkisel İlaç San. A.Ş.
51. Coopex 25 WP Permethrin 25 10.11.1988 / 14908İthal Tenka A.Ş.
52. Plantox Aqua Permethrin 10.5Esbiothrin 0.35 10.1.1989 / 235Üretim PlantafarmaBitkisel İlaç San. A.Ş.
53. Plantox Residex 25 WP Permethrin 25 16.1.1989 / 464Üretim PlantafarmaBitkisel İlaç San. A.Ş.
54. Tethion EC Fenithrothion 25Tetramethrin 2.5 28.2.1989 / 2708Üretim Matsan
55. Mostyn M 25 TP Tetramethrin 10Permethrin 5PBO 10 6.3.1989 / 1849İthal4.3.1999 / 2559 Fason üretim-Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
56. Reslin 25 SE Permethrin 9.75Bioallethrin 1.5 14.4.1989 / 5368İthal Tansaşİç ve Dış Tic. A.Ş.
57. Mostyn Permethrin 25 WP Permethrin 25 29.6.1989 / 9284İthal4.3.1999/ 2559 Fason üretim-Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
58. Icon 10 Lamda-cyhalothrin 1 Tetramethrin 4PBO 5 4.7.1989 / 9446İthal Zeneca Ltd. Şti.
59. Mostyn BA 25 ULV Permethrin 10.5S-Bioallethrin 0.35PBO 10.85 5.7.1989/ 9500 İthal4.3.1999 / 2559 Fason üretim-Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
60. Solfac 50 EC Cyfluthrin 5 11.8.1989 / 11366 Üretim Bayer TürkKimya San.
61. Mostyn M 25 T Tetramethrin 10d-Phenothrin 5 14.8.1989/11474İthal4.3.1999/ 2559 Fason üretim-Akatlar Ulfog Haşere İlaçları
62. Abate 500 E Temephos 50 18.8.1989 / 11689İthal Tansaş İç ve DışTic. A.Ş.
63. Süper Aquablast ULV S-Bioallethrin 1.5Permethrin 1.5 26.12.1989/ 1871İthal Çevre Teknik
64. Golden Marlin karasinek yemi Metomyl 1 20.2.1990 / 2190 İthal İl-makSan. ve Tic. A.Ş.
65. Neopybuthrin Süper Bioallethrin 0.8Permethrin 4 5.3.1990 / 2707İthal TenkaA.Ş.
66. Kudos Permethrin 25 27.7.1990 / 11336İthal Tenka A.Ş.
67. Residex P 25 WP Permethrin 25 8.8.1990 / 10761İthal Çevre Teknik
68. Reslin 25 SE Permethrin 9.75Bioallethrin 1.5 29.8.1990 / 11696İthal Tenka A.Ş.
69. Aqua Reslin Süper S-Bioallethrin 0.15Permethrin 10.8 27.9.1990/ 12853 İthal Tenka A.Ş.
70. Tempo 200 E Temephos 20 22.10.1990 / 13893İthal Kimyagerler Tic.ve San.
71. Tempo 50 EC Temephos 50 22.10.1990 / 13893İthal Kimyagerler Tic.ve San.
72. Tempo 500 EC Temephos 50 22.10.1990 / 13893İthal Kimyagerler Tic.ve San.
73. Tempo 1 SG Temephos 1 22.10.1990 / 13893İthal M.S.A. İlaç
74. Residex P 25 EC Permethrin 25 22.10.1990 /13895İthal Çevre Teknik
75. Pesguard FG 0.81 EC Tetramethrin 2d-Phenothrin 6 25.2.1991 / 2189Fasonüretim-Ödül Sumitomo
76. ASBO NS 10/5 yağlı formülasyon Tetramethrin 10 d-Phenothrin 5 7.5.1991/ 5131 Üretim Hacettepe Ün. Tek. Uyg. ve Araştırma Merkezi
77. Pertox EC Permethrin 10.7Tetramethrin 6PBO 16.7 27.6.1991 /7413Üretim M.S.A.İlaç
78. Tempo 1 SG Temephos 1 6.12.1991 / 15322 İthal İstanbul BüyükşehirBel. Başk.
79. Zinon EC Tetramethrin 1.53Permethrin 0.77 21.1.1992 / 21 Üretim AydınKimya
80. Reslin Süper S-Bioallethrin 0.15Permethrin 10.8 24.3.1992 / 3691İthal Tenka A.Ş.
81. Cyper 10 EC Cypermethrin 10 10.4.1992 / 4713Üretim Ödül İlaç San.
82. Mostyn Permethrin 25 EC Permethrin 25 13.4.1992 / 4789İthal4.3.1999/ 2559 Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
83. Actogard 50 WP Azametiphos 50 8.7.1992 / 9260 İthal Novartis
84. Gokilaht 5 EC Cyphenothrin 5 27.7.1992 / 10307Fason üretim-Ödül Sumitomo
85. Pes Kontrol 20/10 yağlı formülasyon Tetramethrin 20d-Phenothrin10 8.9.1992 / 766Üretim Akat Petrol Ürünleri Tic. ve San.
86. Nucidol 250 EC Diazionon 25 13.11.1992 / 16210 Fason üretim-Sandoz Novartis
87. Pertox Forte EC Permethrin 10.9Tetramethrin 2.4 25.12.1992 / 18205Fasonüretim MSA Kontrol Kimya
88. PES FG 6/2 EC Cyphenothrin 6Tetramethrin 2 19.1.1993 / 708Üretim Ödülİlaç San.
89. Mostyn BA 30 Aqua Permethrin 11Bioallethrin 0.25 1.2.1993 / 1085İthal4.3.1999 / 2559 Fason üretim-Akatlar Ulfog Haşere İlaçları
90. Biotoks Forte EC Permethrin 10.55S-Bioallethrin 0.35 9.2.1993 /1564Üretim M.S.A. İlaç
91. Pymithrin 10/5 EC d-phenothrin 5Tetramethrin 10 10.2.1993 / 1681Fason-Hektaş M.S.A.İlaç
92. Biotoks EC Permethrin 10.9Bioallethrin 0.15PBO 11.05 19.2.1993/ 2164Fason Üretim-MSA Kontrol Kimya
93. Biotoks Forte-S EC Permethrin 9.9S-Bioallethrin 1.5PBO 11.4 19.2.1993/ 2165Üretim Matsan
94. Icon 10 UF Lambda-cyhalothrin 1 19.2.1993 / 2077 İthal Zeneca Ltd.Şti.
95. Mostyn Temephos 500 EC Temephos 50 26.2.1993 / 7108İthal4.3.1999/ 2559 Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
96. D-Pynamin 50/2 EC DDVP 50Tetramethrin 2 1.3.1993 /2566Üretim Ödülİlaç San.
97. ASBO NS 10/5 EC Tetramethrin 10 d-Phenothrin 5 4.3.1993 / 2813Üretim Hacettepe Ün. Tek. Uyg. ve Araştırma Merkezi
98. K-Othrine SC 50 Deltamethrin 50 5.3.1993 / 2972 İthal Tenka A.Ş.
99. K-Othrine 15/5 ULV Deltamethrin 15Esbiothrin 5 16.3.1993 / 3348İthal Tenka A.Ş.
100. Temeguard 50 EC Temephos 50 6.4.1993 / 3944Üretim Ödül İlaç San.
101. Mostyn D 20 ULV Deltamethrin 1.5S-Bioallethrin 0.5 19.4.1993 /4659İthal4.3.1999 / 2559 Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
102. Kefil S 10/4 ULV Permethrin 10.5Esbioallethrin 0.35 30.7.1993/ 9176İthal Zeneca Ltd. Şti.
103. K-Othrine SC 7.5 Deltamethrin 7.5 31.1.1994 / 1159 İthal TenkaA.Ş.
104. K-Othrine EC 15/5 Deltamethrin 15Esbiothrin 5 1.2.1994 / 1355İthal Tenka A.Ş.
105. Cypertoks 10/1.5 EC Cypermethrin 10 Tetramethrin 1.5 2.3.1994/ 2871Üretim Matsan
106. Deltabiol 15/3.5 S-Bioallethrin 0.5 2.3.1994 / 2872 Üretim Matsan
107. İmparator 10 EC Cypermethrin 10 25.3.1994 / 3817 İthal ZenecaLtd. Şti.
108. Kefil 25 WP Permethrin25 25.3.1994 / 3818 İthal Zeneca Ltd. Şti.
109. Icon Extra Fog Lambdacyhalothrin20Tetramethrin 10PBO 10 5.4.1994/ 4146 İthal Syngenta
110. Icon 10 WP Lambda-cyhalothrin 23.3 8.4.1994 / 4270 İthal ZenecaLtd. Şti.
111. Solfac 10 WP Cyfluthrin 10 20.4.1994 / 4955 Üretim Bayer TürkKimya San.
112. K-Othrine 50 WP Deltamethrin 5.12 27.4.1994 / 5292 İthal TenkaA.Ş.
113. Icon 2.5 EC Lambda-cyhalothrin 2.5 6.5.1994 / 5715 İthal Syngenta
114. Deltabiol 15/5 EC Deltamethrin 1.5S-Bioallethrin 0.5 29.7.1994/ 8950Fason Üretim-MSA Kontrol Kimya
115. Tmfen 25/2.5 EC Fenithrothion 25Tetramethrin 2.5 9.8.1994 / 9458FasonÜretim-MSA Kontrol Kimya
116. ASBO P 25 EC Primiphos metil 25 11.8.1994 / 9616 Üretim HacettepeÜn. Tek. Uyg. ve Araştırma Merkezi
117. Actellic 50 EC Primiphos metil 50 11.8.1994 / 9612 İthal Syngenta
118. K-Othrine 50 WP Deltamethrin 5 11.1.1995 / 368 İthal Bayer TürkKimya San.
119. K-Othrine EC 15/5 Deltamethrin 15Esbiothrin 5 11.1.1995 / 367İthal Bayer Türk Kimya San..
120. K-Othrine SC 7.5 Deltamethrin 7.5 11.1.1995 / 369 İthal BayerTürk Kimya San.
121. K-Othrine SC 50 Deltamethrin 5 12.1.1995 / 453İthal Bayer TürkKimya San.
122. Aqua Reslin Süper S-Bioallethrin 0.15Permethrin 10.8 1.2.1995/ 1107İthal Bayer Türk Kimya San.
123. Reslin Süper S-Bioallethrin 0.15 1.2.1995 / 1106 İthal AventisTarım Tic.
124. Icon 1 E Lambda-cyhalothrin 1 6.4.1995 / 4235 İthal Zeneca Ltd.Şti.
125. Empire 20 Chlorpyrifos etil 20 3.5.1995 / 5352 İthal DowAgroScienses
126. Demon 40 WP Cypermethrin 40 30.6.1995 / 8121İthal Zeneca Ltd.Şti.
127. Pertox 25 WP Permethrin 25 7.8.1995 / 10013Üretim M.S.A. İlaç
128. Polaris 40 ECNA Chlorpyrifos etil 40 19.9.1995 / 11644İthal ObenTıbbi Malz. Tic. Ltd. Şti.
129. Gokill 5 EC Cyphenothrin 5 15.4.1996 / 3368Üretim Ödül İlaç San.
130. Aqua K-Othrine Deltamethrin 20 19.4.1996 / 3558 İthal Bayer TürkKimya San.
131. Temephos M-Toks EC Temephos 44 25.4.1996 / 3685Fason-Üretim-MSA KontrolKimya
132. Alfatoks 10 EC Alfacypermethrin 10 6.5.1996 / 3942Fason Üretim-MSA KontrolKimya
133. Alfatoks 20 EC Alfacypermethrin 20 6.5.1996 / 3946Üretim M.S.A.İlaç
134. Neofen 27.5 EC Fenithrothion 25Tetramethrin 2.5 10.5.1996 / 4194Fason üretim-Hacettepe Mutlu Eczanesi
135. Mostyn FT 27.5 EC Fenithrothion 25Tetramethrin 2.5 4.7.1996 /6087İthal4.3.1999 / 2559 Fason üretim-Akatlar Ulfog Haşere İlaçları
136. Vectobac 12 AS Bacillus thurigiensis 1.2 23.7.1996 / 7685İthal BayerTürk Kimya San.
137. Mostyn HCT 7 Cypermethrin 6 23.7.1996 / 7012İthal21.5.1999 / 6507Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
138. Mostyn CPT 12 ULV Chlorpryfos etil 10Tetramethrin 2 15.11.1996/ 11426 İthal21.5.1999 / 6506Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
139. Diacap 300 CS Diazinon 30 25.11.1996 / 11916 İthal Novartis
140. Cyper 10/1.5 EC Cypermethrin 10Tetramethrin 1.5 27.11.1996 / 12037Üretim Ödül İlaç San.
141. Sumilarv 0.5 G Pryproxifen 0.5 2.12.1996 / 12264 İthal Ödül İlaçSan.
142. Mostyn Chlorpyrifos 25 EC Chlorpyrifos etil 25 11.12.1996 / 12749İthal30.11.1999 / 15394Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
143. Altosid Liquid Larvasit Metopren 5 16.1.1997 / 543 İthal Novartis
144. Aquabac xt Bacillus thurigiensis 1.2 28.1.1997 / 991 İthal KontrolKimya
145. PES FG 3/1 EC Cyphenothrin 3d-Tetramethrin 1 31.1.1997 / 1172Üretim Ödül İlaç San.
146. Muscatrol Permethrin 0.25 16.5.1997 / 5284İthal Şanverdiler
147. Aquapy Doğal Pyrethrin 6PBO 15 13.6.1997 / 9470 İthal Bayer TürkKimya San.
148. Fury Süper 5 EC Zetacypermethrin 5Tetramethrin 5PBO 10 25.6.1997/ 6898 Fason-M.S.A. İl-Mak San. ve Tic. A.Ş.
149. Mostyn Alfacypermethrin 10 EC Alfacypermethrin 10 11.9.1997/10190İthal22.11.1999/ 15022Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
150. Maxforce Gel Hydrometylon 2.15 3.11.1997/12235İthal Aventis TarımTic.
151. Scourge 18/54 Resmethrin 21.33PBO 54 8.12.1997 / 13664 İthal BayerTürk Kimya San.
152. Icon 0.6 ULV Lambda-cyhalothrin 0.6 22.1.1998 / 746 İthal ZenecaLtd. Şti.
153. Süper Snip Azametiphos 1 12.2.1998 / 1482 İthal Novartis
154. Temeph-İl 50 EC Temephos 50 27.5.1998 / 6435Fason üretim-M.S.A. İl-MakSan. ve Tic. A.Ş.
155. Perm-İl Permethrin10.6PBO 10.6Tetramethrin 2.7 10.6.1998 / 7220Fason üretim-Hektaş Çevsa Halk Sağ. İlaç ve Mak. San.
156. Cyper-İl Cypermethrin 10.6PBO 0.6Tetramethrin 1.6 2.7.1998 / 8358Fason üretim-M.S.A Kontrol Kimya
157. Vectron 10 EW Etofenprox 10 28.7.1998 / 9564 İthal İl-Mak San.ve Tic. A.Ş.
158. Yeni Dalf Emülsiyon (yeni formül) Fenithrothion 20Tetramethrin0.5 4.8.1998 / 9899 Üretim Bayer Türk Kimya San.
159. ASBO 555 Cypermethrin 5Tetramethrin 5PBO 5 21.10.1998 / 13360Üretim Hacettepe Ün. Tek. Uyg. Ve Araştırma Merkezi
160. Vectobac G Bacillus thurigiensis 0.2 13.11.1998 / 14502 İthal BayerTürk Kimya San.
161. Skeetal Bacillus thurigiensis 0.6 25.12.1998 / 16770 İthal AventisTarım Tic.
162. Vectron 20 WP Etofenprox 20 25.12.1998 / 16779 İthal İl-Mak San.ve Tic. A.Ş.
163. Vectron 7.5 ULV Etofenprox 7.5 25.2.1999 / 2184 İthal İl-Mak San.ve Tic. A.Ş.
164. Bio-Quito Bacillus thringiensis 1.2 5.5.1999 / 5426 İthal Envirotek
165. Mostyn CTB 18 EC/ULV Cypermethrin 10Tetramethrin 1.5PBO 6 5.5.1999/ 5425 Fason üretim- Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
166. Scourge 4/12 Resmethrin 4PBO 12 26.5.1999 / 6701İthal Bayer TürkKimya San.
167. Power CT 6/2 Cyphenothrin 6d-Tetramethrin 2 25.6.1999 / 8230Üretim DoğuşHaşere İlaçları
168. Responsar SC 125 Beta-cyfluthrin 12.5 3.8.1999 / 10299İthal BayerTürk Kimya San.
169. Fogg Spray XXL Doğal pyrethrin 4 g/lt. 9.8.1999 / 10556İthal AgrosanitaDış Tic. Ltd. Şti.
170. Power CT 3/1 Cyphenothrin 3d-Tetramethrin 1 24.9.1999 / 12287Üretim DoğuşHaşere İlaçları
171. Alfacyper 10 EC Alfacypermethrin 10 24.9.1999 / 12288Üretim Ödül
172. Entecyp 10/1.5 Cypermethrin 10Tetramethrin 1.5PBO 6 7.10.1999/ 13113Fason-Polisan Entegre İlaç
173. Master 25 ME Chlorpyriphos etil 25 1.11.1999 / 14098İthal OBEN
174. Pynosect 10 Tetramethrin 10Permethrin 20PBO 40 5.11.1999 / 14369İthal Envirotek
175. Pyrifos MT 25 EC Chlopyrifos metil 25 14.12.1999 / 16055Üretim DoğuşHaşere İlaçları
176. Goliath Gel Fipronil 0.05 21.12.1999 / 16461İthal BASF
177. Deltacid Plus Deltamethrin 1.5Esbiothrin 0.5PBO 15 15.2.2000 /1773İthal Bayer Türk Kimya San.
178. Mostyn Deltamethrin 50 SC Deltamethrin 5 30.3.2000 / 3890Fason-Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
179. Icon 10 CS Lambda-cyhalothrin 9.62 5.6.2000 / 7867İthal Syngenta
180. Süper IQ LC Chlorpryfos etil 1 19.7.2000 / 10282İthal Gözde KimyaPaz.
181. Oscar 100 EC Novaluron 10 4.8.2000 / 11200İthal OBEN
182. Cyper 25 WP Cypermethrin 25 11.12.2000 / 18292Fason-Hektaş T.A.Ş. ÖDÜL
183. Gladiatör Chlorpryfos etil 25 30.1.2001 / 1293İthal DowAgrosciensesA.Ş:
184. Bio-Sit S 10 EC Cypermethrin 10 28.2.2001 / 3024Fason-Polisan Bio-Sav
185. Teknar HP-D Sıvı Bacillus thringiensis 1.2 1.3.2001 / 3278İthal Envirotek
186. Bactoculicide Bacillus thringiensis 1.2 30.3.2001 / 5374İthal GensaKimya
187. Bio-Sit Cypermethrin 12.5Tetramethrin 7.5PBO 30 20.4.2001 / 6570Fason-Polisan Bio-Sav
188. Power CT 15/5 EC Cyphenothrin 15d-Tetramethrin 5 14.5.2001 / 8030Üretim DoğuşHaşere İlaçları
189. K-Obiol 25 EC Deltamethrin 2.5PBO 25 22.5.2001 / 8578İthal BayerTürk Kimya San.
190. Reldan 22 E Chlorpyrifos metil 22.5 19.6.2001 / 10454İthal İl-MakSan. ve Tic. A.Ş.
191. Akat-Cyper Cypermethrin 6Tetramethrin 1.5 28.6.2001 / 11201Fason-Akatlar AkatKoz.
192. K-Othrine WDG 250 Deltamethrin 25 7.9.2001 / 15147İthal BayerTürk Kimya San.
193. Perm-İl Süper 20/10 EC Permethrin 20.02Tetramethrin 10.06PBO 40.04 5.12.2001/ 19972Fason üretim-M.S.A İl-Mak
194. Responsar SC 025 Beta-cyfluthrin 2.2 10.12.2001 / 20162İthal BayerTürk Kimya San.
195. Entomos 500 EC Temephos 50 21.12.2001 / 20633Fason-Atabay Kulsanİlaç
196. Crackdown Rapide Deltamethrin 2.5S-Bioallethrin 2.0 28.12.2001/ 21028İthal Bayer Türk Kimya San.
197. Tambro 500 EC Temephos 50 17.1.2002 / 766İthal Bavet İlaç San.
198. Alphamost SC Alphacypermethrin 10 20.2.2002 / 2976İthal DoğuşHaşere İlaç San.
199. Tornado Forte Lambda-cyhalothrin 1Tetramethrin 4PBO 5 6.3.2002/ 3478İthal OBEN
200. Diflox Tablet Diflubenzuron 1 18.3.2002 / 4176İthal Bavet İlaçSan.
201. Du-Dim 25 WP Diflubenzuron 25 19.3.2002 / 4204İthal CromptonEurope Ltd.
202. Du-Dim 4 G Diflubenzuron 4 19.3.2002 / 4205İthal Crompton EuropeLtd.
203. Microsin EW Cypermethrin 10Tetramethrin 2PBO 5 26.3.2002 / 4686İthal Bavetİlaç San.
204. Sintrina Plus EC Permethrin 5Tetramethrin 10PBO 5 26.3.2002 /4689İthal Bavet İlaç San.
205. Juvenox % 4/4 SC Diflobenzuron 4 27.3.2002 / 4748İthal Bavet İlaçSan.
206. Sumithion 20 MC Sumithion 20 07.05.2002 / 7145ithal Ödül İlaçAerosol
207. Teknar G Bacillus thuringiensis 1.7 16.5.2002 / 7937İthal Envirotek
208. Aldhion 50 EC Fenithrothion 41.9Naled 10.06 31.5.2002 / 9016İthal Bavetİlaç San.
209. Fendona % 6 SC Alphacypermethrin 6 7.6.2002 / 9387İthal BASF
210. K-O Tab Deltamethrin 25 31.7.2002 / 12197İthal Aventis
211. Detral EC Deltamethrin 2.5 5.8.2002 / 12471İthal Bavet
212. Tetrasav 10/1.5 EC Cypermethrin 10Tetramethrin 1.5 15.8.2002 /12953Fason-Polisan Entosav
213. Zitan EC Chlorpyrifos etil 25 19.8.2002 / 13098Fason-Öztürk İlaç AvcuKimyasal
214. Cytrol Forte WP Cypermethrin 40 4.9.2002 / 13779İthal Protek Kimya
215. Pyrifos MT 25 WP Chlorpyrifos 25 4.11.2002 / 16519Üretim DoğuşHaşere İlaçları
216. Süper Entomix EC Cypermethrin 15Tetramethrin 5PBO 15 31.12.2002/ 19073Fason-Polisan Entosav
217. Kulmetrin 10/3 EC Permethrin 10Tetramethrin 0.5PBO 2.5 29.1.2003/ 1258Fason-Hektaş Kulsan İlaç
218. Kultex 200 EC Temephos 20 29.1.2003 / 1306Fason-Hektaş Kulsanİlaç
219. Delta-H 10/15 EC Deltamethrin 1Tetramethrin 0.25PBO 1.25 28.2.2003/ 2688Fason-Hektaş Kulsan İlaç
220. Deltafog Deltamethrin 2.5s-Bioallethrin 1PBO 25 18.3.2003 / 3616Fason-Doğuş UlfogHaşere İlaçları
221. Cyphenil 15/5 EC Cyphenothrin 15Tetramethrin 5 31.3.2003 / 4368Üretim M.S.A.İlaç
222. Permina 20 EC Permethrin 20Tetramethrin 10PBO 40 16.4.2003 / 5196İthal UlfogHaşere İlaçları
223. Solfac EW 50 Cyfluthrin 5 25.4.2003 / 5657Üretim Bayer Türk Kimya
224. Deltabiol SC 50 Deltamethrin 5 29.4.2003 / 5814Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
225. Deltabiol Fort EC Deltametrin 2.5Esbioallethrin 1PBO 30 9.5.2003/ 6601Fason-MSA İl-Mak San. ve Tic.
226. Famos 500 EC Temephos 50 28.5.2003 / 7795Üretim Safa Tarım
227. Permeth NP 20/10 EC Permethrin 20Tetramethrin 10PBO 40 18.6.2003/ 9116Üretim Ödül İlaç
228. Mostyn Deltamethrin 50 WP Deltamethrin 5 19.6.2003 / 9214Fason-Doğuş UlfogHaşere İlaçları
229. Bti-Türk Bacillus thurigiensis 2 7.7.2003 / 10328Fason-Hacettepe DeltaTarım
230. Bti-Türk G Bacillus thurigiensis 1.2 7.7.2003 / 10328Fason-Hacettepe DeltaTarım
231. Ki-Hara 25 T d-phenothrin 25Tetramethrin 11PBO 17 18.7.2003 /10982Fason-Doğuş Ulfog Haşere İlaçları
232. % 5 Skeeter Abate Temephos 5 28.7.2003 / 11418İthal Bio-Sav
233. Protectrin SC Alphacypermethrin 10 11.9.2003 / 13706İthal BayerTürk Kimya
234. Deltabiol 10 WP Deltamethrin 10 11.9.2003 / 13714Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
235. Chlor-il 25 EC Chlorpyriphos methyl 25 23.9.2003 / 14249Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
236. Agnique MMF Etoksile isostearil alkol 100 23.9.2003 / 14250İthal CognisKimya
237. Cylfuthril Fort EC Cyfulthrin 5Tetramethrin 5PBO 10 29.9.2003/ 14495Fason-MSA İl-Mak San. ve Tic.
238. Cypermil 25 EW Cypermethrin 25 15.10.2003 / 15470Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
239. Chlor-il 25 WP Chlorpyrifos Methyl 25 30.10.2003 / 16296Fason-MSA İl-Mak San. ve Tic.
240. Entedel 15/5 EC Deltamethrin 1.5s-Bioallethrin 0.5 20.10.2003/ 15812Fason-Polisan Entegre
241. Kulcyperin 100/3 EC Cypermethrin 10Tetramethrin 0.5PBO 2.5 29.12.2003/ 20294Fason-Hektaş Kulsan İlaç
242. Permeth NP 10/1 EC Permethrin 10.8Tetramethrin 1 14.01.04 /0786Üretim Ödülİlaç
243. Deltamix-T-10 EC Deltamethrin 3Tetramethrin 1PBO 6 6.2.2004 /1814Fason-Polisan Entosav
244. Permix-T 36 EC Permethrin 12Tetramethrin 6PBO 18 9.2.2004 / 1836Fason-Polisan Entosav
245. Cyphenil 3/1 EC Cyphenothrin 30Tetramethrin 10 11.02.2004/02038FasonÜretim Kontrol Kimya
246. İmpotek P/S Permethrin 7.5Tetramethrin 2.5PBO 10 12.02.2004/02159Fason-Hektaş BiotekHaşere Kontrol
247. Lambd-İl 2.5 EW Lambda-Cyhalothrin 25 12.02.2004/02187Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
248. Ki-Hara 25 TP Permethrin 10.7Tetramethrin 6PBO 16.7 13.02.2004/02232Fason-Doğuş UlfogHaşere İlaçları
249. Permil 15/5 EW Permethrin 15Tetramethrin 5PBO 20 19.02.2004/02583Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
250. Cyphenil 25 EW Cyphenothrin 25 20.02.2004/02706Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
251. Cypermil 10 EC Cypermethrin 10.9Tetramethrin 1.5PBO 12.5 23.02.2004/02775Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic.
252. Perkıll 25 EW Permethrin 25 23.02.2004/02776Fason-MSA İl-Mak San.ve Tic.
253. Vectron 20 EC Etofenprox 20 03.03.2004/03469Fason-MSA İl-Mak San.ve Tic.
254. Cyphenil 8/4 Süper Cyphenothrin 8D-Tetramethrin 4PBO 25 04.03.2004/03546Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic
255. Alfatoks 10 SC Alfacypermethrin 10 10.03.2004/03821Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic
256. Fentil 40/10 EC Fenithrothion 40D-Tetramethrin 10 12.03.2004/04052FasonMSA İl-Mak San. ve Tic
257. Enteper 10/5 EC Permethrin 10.869Tetramethrin 5.263PBO 5.263 06.04.2004/05649Fason-Polisan Entegre
258. Alfatoks 20 WP Alfacypermethrin 20 07.04.2004/05749Fason-MSA İl-MakSan. ve Tic
259. Filit CPM 25 EC Clorpyrifos-methyl 25 08.04.2004/05836Üretim Ödülİlaç
260. Vectron 20 WP Etofenprox 20 09.04.2004/05928Fason-MSA İl- MakSan. ve Tic.
261. Permina 20 EC Permethrin 20Tetramethrin 10PBO 40 13.04.2004/06118FasonDoğuş Ulfog Haşere İlaçları
262. Gülperden 25 EW Permethrin 25Tetramethrin 5PBO 15 19.04.2004/06434Üretim DoğuşHaşere İlaçları
263. İmpotek C/S Cypermethrin 6.25Tetramethrin 1.5PBO 7.5 19.04.2004/06435Fason-Hektaş BiotekHaşere Kontrol Sağlık
264. Hazalin 25 EW Cyphenothrin 25Tetramethrin 4PBO 15 19.04.2004/06436Üretim DoğuşHaşere İlaçları
265. Tetraphen 20 EW D-Phenothrin 20Tetramethrin 5PBO 15 19.04.2004/06437Fason-Doğuş UlfogHaşere İlaçları
266. Cyper-il Fort EC Cypermethrin 12.5Tetramethrin 10PBO 32.5 20.04.2004/06442Fason-MSA İl-Mak San. ve Tic

+
Size nasıl yardımcı olabiliriz?