Ağaçlarda İlaçlama

Ağaçlarda İlaçlama

AĞAÇLARDA İLAÇLAMA


İlaçlama devresi

Hastalık

Kullanılan ilaç

100 lt suya

Zararlı

Kullanılan ilaç

100 lt suya

Önemli notlar


Gözlerin patlama devresi

Karaleke

Karaleke-külleme

Bavistin
veya
Polyram DF
veya
Cupravit Ob 21
veya
Baycor WP 25

30 g

200 g

500 g

50 g

 

 

 


 
- Şayet ağaçlar sıracalı ise karaleke mücadelesi çiçek tomurcukları kabarmadan 6-7 gün evvel yapılmalı ve Cupravit Ob 21 dozu 750 g a çıkarılmalıdır.
- Külleme tehlikesi olan bahçelerde Baycor WP 25 kullanılmalıdır.

 


Fare kulağı devresi

Külleme
Karaleke-külleme

Karaleke

Karaleke

Bayleton WP 5
Baycor WP 25
veya
Antracol WP 70
veya
Bavistin veya Polyram DF

50 g
50 g

200 g

30 g - 200 g

 

 

 

- Mevsim yağışlı giderse karaleke mücadelesinde Baycor WP 25 tercih edilmelidir.
- Minir güvesi, yaprak büken, göz kurdu ve diğer kelebek larvalarına karşı mücadele gerekiyorsa Folidol M EC 360, 100-140 cc. veya Gusathion M EC 20, 200 cc. dozda kullanılır.
- Gözkurdunun önemli olduğu yerlerde Gusathion tercih edilmelidir.


Pembe konca devresi

Külleme
Karaleke-külleme
Karaleke

Karaleke

Karaleke

Karaleke

Bayleton WP 5
Baycor WP 25
Antracol WP 70
veya
Pomarsol Forte
veya
Bavistin
veya
Polyram Df

50 g
50 g
200 g

200 g

30 g

200 g

Minir güveleri, göz kurdu
Ağ kurdu, tomurcuk tırtılları
Kırmızı örümcek

Kırmızı örümcek, yaprak biti

San-Jose

Kırmızı örümcek, yaprak biti

Baythroid EC 050

Gusathion WP 25

Peropal WP 25

Folimat SL 50

Metasystox R EC 25

50 cc

200 g

100-150 g

100-150 cc

100 cc


 
- Bir insektisit gerekiyorsa mutlaka çiçeklerin açmamış olmasına dikkat edilmelidir.
- Minir güvesi, yaprak büken mücadelelerinde Lebaycid EC 50, 150 cc veya Folidol M EC 360, 100 cc dozunda kullanılabilir.

 


Çiçek devresi

 

 

 
Kırmızı örümcek

Basafer


Peropal WP 25

10-300 g


100-150 g

- Demir noksanlıklarında karşı kök bölgesindeki toprak yüzeyine sulama öncesi serpilir.
- Bu dönemde arıları korumak için haşere öldürücü ilaç kullanılmaz.
- Peropal arılara zehirli olmadığından çiçek dönemi ilaçlamalarında kullanılır.
- İlaçlamalar çiçek devresi taç yapraklarının % 80 i döküldüğünde yapılmalıdır.


Çiçek taç yapraklarının
%80 i döküldüğünde

Karaleke

Karaleke

Karaleke

Karaleke

Karaleke

Baycor WP 25
veya
Antracol WP 70
veya
Pomarsol Forte
veya
Bavistin veya
Polyram DF
Bayleton WP 5

50 g

200 g

200 g

30 g
200 g
50 g

Minir güveleri,
göz kurdu
Ağ kurdu,
testereli arı
Yaprak biti,
San-Jose Yaprak bitleri
Kırmızı örümcek
Ağ kurdu,
testereli arı

Baythroid EC 050
Gusathion M WP 25


Folimat SL 50

Metasystox R EC 25
Peropal WP 25
Lebaycid EC 50

50 cc
200 g


100-150 cc

100 cc
100-150 g
100 cc

- İlaçlara mukavemet kazanmış kırmızı örümcek mücadelesinde PEROPAL kullanımı tavsiye edilir.
- EUPAREN ilaçlamaları depo çürüklerini (Meyve üzerinde kırmızı renkli lekelerin oluşmasını) önler.
- İlaçlama mahlülünde BAYFOLAN sıvı yaprak gübresinden 300 cc ilavesi faydalı olur.


Meyva fındık büyüklüğü

Külleme
Karaleke

Karaleke

Karaleke 

Bayleton WP 5
Baycor Wp 25
veya
Antracol Wp 70
veya
Pomarsol Forte
veya
Bavistin veya
Polyram DF

50 g
50 g

200 g

200 g

30 g
200 g

Kırmızı örümcek

Kırmızı örümcek
Elma içi kurdu

San-Jose,
Kırmızı örümcek,
Ağ kurdu,
yaprak bitleri

Morestan WP 25
veya
Peropal WO 25
Gusathion WP 25
Baythroid EC 050Folimat SL 50

50 g

100-150 g
200 g
50 cc100-150 cc

- POMARSOL FORTE(TMTD) karaleke mücadelesi yanısıra meyvenin renklenmesini sağlar.
- EURAPEN ilaçlamaları meyvenin soğuk hava depolarında çürümesini önler.
- EURAPEN i sıvı ilaçlarla karıştırmayınız.
- Külleme ve kırmızı örümceğin birlikte sorun olduğu bahçelerde MORESTAN kullanılmalıdır.
- İlaç mahlüllerine 300 cc BAYFOLAN sıvı yaprak gübresi ilavesi faydalıdır.


Bir öncekinden 15-20 gün sonra

Geç karaleke
Geç karaleke

Baycoe WP 25
veya
Pomarsol Forte
veya
Bavistin veya
Polyram DF

50 g

200 g

30 g
200 g

Elma içi kurdu
Kırmızı örümcek
Elma içi kurdu


 

Talstar EC 100
Talstar EC 100
Baythroid EC 050
veya
Gusathion WP 25

20 cc
50 cc
50 cc

200 g

Meyvelerin depo çürüklerinden korunması için EURAPEN veya POMARSOL FORTE ile son ilaçlama hasattan 7 gün evvel yapılmalıdır.

Hasattan sonra

Meyve ağaç
kanseri

Cupravit Ob 21

500 g

 

 

 

- Yağışlı havalarda ilaçlama 3 hafta sonra tekrarlanmalıdır.

+
Size nasıl yardımcı olabiliriz?